Privacybeleid Sarissa de Vries Triathlon Coaching

Begleiding door Sarissa de Vries Triathlon Coaching is onmogelijk zonder het gebruik van enkele persoonsgegevens. Met de informatie die wordt verstrekt aan Sarissa de Vries Triathlon Coaching zal altijd zorgvuldig mee omgaan. Sarissa de Vries Triathlon Coaching draagt er zorg voor en bewaart het veilig. Wat Sarissa de Vries Triathlon Coaching met jouw persoonlijke gegevens doet en waarom Sarissa de Vries Triathlon Coaching de informatie nodig heeft vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met coaching@sarissadevries.com.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.sarissadevries.com. Het is aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Sarissa de Vries Triathlon Coaching (“sarissadevries.com”), gevestigd aan de Tiberiasstraat 38, 6222 BS Maastricht, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sarissa de Vries Triathlon Coaching verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Sarissa de Vries Triathlon Coaching, zoals atleten, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of gezondheidsstatus.

Van wie verwerkt Sarissa de Vries Triathlon Coaching persoonsgegevens en hoe worden deze gegevens verkregen?

Sarissa de Vries Triathlon Coaching verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Sarissa de Vries Triathlon Coaching, zoals (zakelijke) klanten en geïnteresseerde atleten.

Deze gegevens worden rechtstreeks van jou verkregen, wanneer je onze website bezoekt, een intakeformulier invult, communiceert met je coach of wanneer je contact zoekt met coahing@sarissadevries.com

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand contactgegevens aan Sarissa de Vries Triathlon Coaching doorspeelt, krijgen we bijvoorbeeld jouw naam- en contactgegevens. Ook kan Sarissa de Vries Triathlon Coaching gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke gegevens verwerkt Sarissa de Vries Triathlon Coaching van jou, waarvoor gebruikt Sarissa de Vries Triathlon Coaching die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het mogelijk maken van coaching

Sarissa de Vries Triathlon Coaching verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Het afhandelen van jou betalingen

-Het verzenden van een nieuwsbrief of andere informatie emails

-Het informeren over wijzigingen van producten en diensten

-De mogelijkheid om te kunnen communiceren met de atleet om zo coaching op maat te kunnen bieden.

-De mogelijkheid om op een verantwoorde en leuke manier te coachen.

Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld: naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, sporthistorie, sportomgeving, weekindeling, trainingsmateriaal, gezinssituatie, werksituatie, hobby’s en toekomstplannen. Op grond van de wet moet Sarissa de Vries Triathlon Coaching de gegevens die nodig zijn voor de boekhouding 7 jaar bewaren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Sarissa de Vries Triathlon Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-Gezondheid. Deze informatie wordt door de atleet verstrekt in het intakeformulier en tijdens gesprekken met de coach. Dit is nodig om op een verantwoorde manier de atleet te coachen.

Deze gegevens worden vernietigd zodra de atleet de coaching overeenkomst stopzet en geen intentie heeft om in de nabije toekomst weer gebruik te maken van de diensten van Sarissa de Vries Triathlon Coaching.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice

Je kan 24/7 contact opnemen met Sarissa. Je kunt haar e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook.

Sarissa de Vries Triathlon Coaching kan je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact worden dan ook bewaard zolang je actief klant bij ons bent.

Wanneer je Sarissa een privéberichtje stuurt via Twitter, Facebook of whatsapp worden de berichten maximaal 1 jaar door Sarissa bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

De overheid

Soms moet Sarissa de Vries Triathlon Coaching persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaat Sarissa de Vries Triathlon Coaching jouw gegevens op?

Sarissa de Vries Triathlon Coaching slaat jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Sarissa de Vries Triathlon Coaching neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Sarissadevires.com is beveiligd en heeft een SSL-certificaat. Betalingen worden handmatig door de atleten gedaan in hun beveiligde bankomgeving. Geeft Sarissa de Vries Triathlon Coaching jouw gegevens aan iemand anders? Dan wil Sarissa de Vries Triathlon Coaching dat deze partij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als Sarissa de Vries Triathlon Coaching zelf. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat dit dan weten via de klantenservice.

Hoe gaat Sarissa de Vries Triathlon Coaching om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van Sarissa de Vries Triathlon Coaching door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke cookies verzameld Sarissa de Vries Triathlon Coaching?

Sarissa de Vries Triathlon Coaching maakt alleen gebruik van functionele cookies of noodzakelijke cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals de social media feed.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe Sarissa de Vries Triathlon Coaching met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid is daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens Sarissa de Vries Triathlon Coaching van jou verzamelt en hoe er met jouw gegevens wordt omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van Sarissa de Vries Triathlon Coaching te vragen in de gegevens die er over jou beschikbaar zijn. Je kunt dat aanvragen door een mail te sturen naar coaching@sarissadevries.com. Aanvragen verwerkt Sarissa de Vries Triathlon Coaching binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen door een mail te sturen naar coaching@sarissadevries.com.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop Sarissa de Vries Triathlon Coaching jouw persoonsgegevens verwerken. Dit kun je zelf aangeven door een mail te sturen naar coaching@sarissadevries.com.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan Sarissa de Vries Triathlon Coaching hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met Sarissa de Vries Triathlon Coaching hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen de gegevens die in het intakeformulier zijn verstrekt. Vraag dit aan door een mail te sturen naar coaching@sarissadevries.com.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat Sarissa de Vries Triathlon Coaching jouw gegevens mag bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met Sarissa de Vries Triathlon Coaching opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om Sarissa de Vries Triathlon Coaching te verzoeken om alle gegevens die Sarissa de Vries Triathlon Coaching van jou heeft  te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient deze gegevens te verwijderen, zal Sarissa de Vries Triathlon Coaching alle gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die op basis van de wet moeten of mogen bewaard worden. Sarissa de Vries Triathlon Coaching biedt jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen door een mail te sturen naar coaching@sarissadevries.com.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop Sarissa de Vries Triathlon Coaching met jouw gegevens omgaat. Wanneer jij een klacht hebt, dan lost Sarissa de Vries Triathlon Coaching dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met de klantenservice. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Sarissa de Vries Triathlon Coaching met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met de klantenservice. Sarissa de Vries Triathlon Coaching helpt je graag!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply